sreda, 03. april 2013

Small secrets

Preliv ali po domače skinner blendVelikokrat zasledim tako narejene prelive...take iz spodnje slike...
I often see ​​skinner blends ... made like this from these images below ...

Sliko sem našla na netu, ni moja.

...kjer se še vedno poznajo črte :(
...where you can still see lines : (


Vse lepo in prav, če je tak preliv uporabljen za kalejdoskopsko klobaso (ki se bo med sestavljanjem še velikokrat reducirala ), je preliv le mali del večjega vzorca ali pa je ves point ravno v teh črtah (casablanca beads).
All well and good if it is used for kaleidoscopic cane (which will be often reduced), if it's just a small part of a larger pattern, or is it all the point in these lines (casablanca beads).


Če pa hočeš narediti kaj podobnega mojemu spodnjemu obesku,
But if you want to do something similar to my bottom pendant,


...pa je lep preliv najbolj osnovna osnova ;-) 
...the perfect skinner blend  is the most basic foundation ;-)

V čem je razlika med zgornjim in spodnjim prelivom?
Zgornji preliv bi potreboval vsaj še nekaj spuščanj čez pašta mašino, na koncu pred zvijanjem, pa bi moral biti stanjšan na najtanjšo možno nastavitev na pašta mašini. Na ta način, ko je debelina plahtice preliva minimalna, so tudi "črte" pri zvijanju tako drobne, da se pri reduciranju klobase zlijejo v en samcat popoln preliv ;-)
What is the difference between the upper and lower skinner blend?
Upper skinner blend would need at least some more descent over pasta machine and at in the end before roling up, should be thinned to the thinnest setting on the pasta machine. This way, when the sheet is on minimum thickness , the "lines" are so tiny that when you roling the cane, they blend into one perfect skinner blend.
Tukaj je še video, kjer je prikazan potek delanja preliva:
Here's video where it shows the progress of doing a skinner blend :


(...no, jaz nikoli ne začnem iz popolnega pravokotnika...ampak ja, to je že druga zgodba :))):P)
(... well, I never start from a perfect rectangle ... but yeah, that's another story :))): P)

Še opomba: video ima v naslovu ime Jelly roll cane, kar prikazana klobasa definitivno ni...tole pa je ;-)
A note: The video has the title Jelly roll cane...the shown cane definitely is not that! ... this is it;-)

Ni komentarjev:

Objavite komentar