petek, 20. marec 2015

Preprosta enačba...

Simple equation...

Polna ogledov...razgledov...pogledov...
Full of different looks...
 ...trenutkov...ur...dnevov...
... moments ... hours ... days ..
       ...drugačnih...domačih...dragocenih...
...so different ... so familiar ... so precious ...


Lepota dežele + žmohtnost duš = nepozabni spomini
Beauty of the land + juiciness of souls = unforgettable memories
Hvaležna rdečeoka jaguarka ;-)
Grateful redeye jaguar ;-)
(stuffed with love)


Ni komentarjev:

Objavite komentar