sreda, 27. maj 2015

Ustvarjalni navdih / 10...in kadar se vame prikrade kak dvom ... imam njo in ostale Prčkarke, ki me znajo "zbrcati" na tisti pravi način. 
... and when did sneaks a doubt in me ... I have Her and other Prčkarke who knows how to "kick me" in the right way.


ponedeljek, 25. maj 2015

Ustvarjalni navdih / 9

Name zelo spodbujajoče in ustvarjalno vpliva tudi iskrena pohvala in konstruktivna kritika...vendar se zavedam kje živim in zato vem, da le redki Slovenci premorejo dati čista pristna čustva.
Very stimulating for me and gives me a great creative impact is sincere praise or constructive criticism of my work.
But because I'm aware where I live I know that very few Slovenes are able to share pure feelings.


Igranje z ostanki...zelo spominjajo na Jana R. Benzon tehniko / Playing with the left overs...this is very reminiscent of Jan Roberts Benzon's technique


Zato toliko bolj pogosto naletim na tipično značilnost Slovenceljnov... na kvazi dobre človečkice, ki so jih polna usta leporečja in se jim iz ust zliva en sam cuker...
... seveda samo dokler jim ne obrneš hrbta.
Therefore, I more often run into on average Slovenian women with typical characteristic ... on quasi sweet woman with mouth full of beautiful sugary words...
... only as long as you look at them, as long as you don't turned around...

...ko pa jim... ko se za tvojim hrbtom pokaže njihov pravi jaz...se iz njihovih gobcev zlije vsa zloba...in ta ima vedno osnovo v čisti nevoščljivost.
... when you do ... behind your back they show their true self ... from their muzzle come out just malice ... which always has a base in pure envy.


 Igranje z ostanki...zelo spominjajo na Jana R. Benzon tehniko / Playing with the left overs...this is very reminiscent of Jan Roberts Benzon's technique


...nevoščljivost teh stvorov v meni sproži trmo, željo da jim pokažem boga in pol... in ta želja je moja najmočnejša ustvarjalna muza.
...envy from those creatures triggers in me stubbornness and the desire to prove them wrong... and this kind of desire is my the most productive creative muse.


 Igranje z ostanki...zelo spominjajo na Jana R. Benzon tehniko / Playing with the left overs...this is very reminiscent of Jan Roberts Benzon's technique


Torej...vsi vi, ki imate tako veliko slabega za povedat o meni...  moja pot je sicer težja, vendar sem jaz močnejša...zaradi vsega sem ponosna na to kar sem... ponosna sem nase!
Hvala vam za vašo zavist!

So...all of you who have so much bad to say about me ... you made my path harder... but that made me stronger and I'm proud what I am ... I'm proud of myself !
Thank you for your envy!


sobota, 23. maj 2015

Ustvarjalni navdih / 8

Oblika lahko nastane tudi iz prilagajanja.
The form may also be formed from the adjustment.

Prilagajanje včasih pomeni tudi to, da si vzameš čas in si dovoliš delati tisto kar hočeš.
Adjustment sometimes also means that you take the time and let yourself  do what you want to.

Moj teden je minil ob kvački...naredila sem si "pončo" iz ostankov sivih odtrnkov ;-)
So my week passed with crochet hook in my hand ... I made a "poncho" for myself in various of shades of gray ;-)Končno pa sem tudi dokončala še eno osnovo iz D. Cormierove marčevske delavnice ;-)
Finally, I also completed another base from D. Cormier workshop ;-)


Na tej broški sem uporabila njegov Long moth Die set, vendar sem obliko deformirala / prilagodila in ustvarila broško zakrivljenih listov.
On this brooch I used his Long moth Die set, but I adjust the shape and created a brooch with curved leaves.

petek, 15. maj 2015

Ustvarjalni navdih / 7

Eden od močnih inpulzov, ki spodbudi moj ustvarjalni navdih je tudi oblika.
One of the strongest impulses that stimulate my creative inspiration is also a form.

Zadnje čase se izogibam ravnim ploskvam ... sploh ploskvam izrezanim z cutterji ali die seti.
For some time I avoid flat surfaces ... like are simple surfaces cut-out with cutters or die sets.Veliko bolj so mi zanimive oblike, ki so organske in imajo tudi dimenzijo v višino...niso popolne 3D oblike, ampak so na nek način napihnjene ploskve. Polžje broške so primer ene take organske oblike, ki me zadnje čase spremlja ;-)
Much more interesting to me are the forms which are organic and have also dimension in height ... not the full 3D shape, but somehow inflated forms. Snail brooches are an example of one of such organic forms, which I recently made ;-)
Pa vam?
Kaj vam pomenijo oblike?
Imate svojo najljubšo?

And you?
What shapes mean to you?
Do you have your favorite shape?

sreda, 13. maj 2015

Ustvarjalni navdih / 6

Načinov kako narediti teksturo je veliko...meni najljubše so narejene z uporabo predmetov, ki jih najdem povsod...doma narejeni kalupi in teksture narejene z uporabo različnih orodij.
It's a lot of ways how to make a texture on polymer clay ... my favorites are made with items which I find everywhere ... made with homemade molds and with using different tools.Na trgu obstajajo res čudovite teksturne štempiljke, veliko je zanimivih kalupov in ostalih pripomočkov... ampak jih ne maram preveč, ker se z njihovo uporabo zmanjša unikatnost mojih izdelkov.
On the market there are really beautiful texture stamps... a lot of the interesting molds and other devices ... but I don't like them too much, because with their use uniqueness of my work is reduced.


Meni so še vedno najbolj ljube teksture in orodja, ki si jih naredim sama ... in z kombiniranjem mi je omogočeno, da jih vsakič naredim drugačne in unikatne.
I prefer to use the textures and tools that I can made them ... and with combining them I can do them every time a different and unique.


Na slikah je nakaj vsakodnevnih predmetov, ki se z malo kombiniranja hitro spremenijo v unikatne teksture ... ali teksturne ploskve za odtise ;-)
On photos are some everyday objects that with combine quickly become a unique textures each time  ... or texture sheet for imprint ;-)ponedeljek, 11. maj 2015

Ustvarjalni navdih / 5

Razpoke me spremljajo pri skoraj vseh medijih s katerimi sem delala...torej je logično, da so bile ena prvih tehnik, ki sem jo skušala poustvarit v polymer clayu.
Cracks accompany me nearly in all media with which I was working ... so it was logical that they were one of my first techniques that I tried to recreate in polymer clay.
Od prvih nastalih razpok je že skoraj 10 let...pa še vedno jih imam rada, še vedno najdem način da jim dam malo drugačno podobo ;-)
From the first cracks is almost 10 years ... but I still love them, I still find a way to give them a little different look ;-)

Tokrat dopolnjujejo izgled imitacije lubja...in delajo družbo drevesnim škratom ;-)
This time they are part of faux bark ... this "Woodspirit" kinda type of pendant we will made on saturday workshop ;-)


petek, 8. maj 2015

Ustvarjalni navdih / 4


Kaj pa teksture?
What about textures?

Vam tudi teksture dajo ustvarjalni navdih?
Can they also give you creative inspiration?

Teksture so zame prav poseben izziv ... povsod jih vidim in so stalnica na mojih izdelkih ;-)
Textures are a special challenge for me ... I see them everywhere and are typical for my work ;-)sreda, 6. maj 2015

Ustvarjalni navdih /3

Pri zadnjem projektu mi je ostalo kar nekaj prelivov...ker delam z Katom (ki se ne izsušuje tako hitro) bi jih lahko pustila tudi v plahticah....ampak zloženi v bloke zavzamejo manj prostora ;-) 
With my last project I had left a few skinner blends ... because I'm working with Kato (which does not dry so quickly) I could left them in sheet form .... but stacked in blocks they take less space;-)Kako vi shranite prelive?
How you save skinner blends?


Na tem linku je lušten pripomoček, ki vam pokaže kakšen bo izgledal preliv iz izbranih barv:
On this link is a cute gadget that shows you what it will look like skinner bland with selected colors:

http://www.w3schools.com/tags/ref_colormixer.asp

In še grafični prikaz kako narediti različno intenzivne prelive in nekaj možnosti kako sestaviti Bargello vzorec:
And a graphical representation of how to make differing intensity gradients and few options how to make Bargello pattern:

http://thepolyparrot.com/bargello.html
ponedeljek, 4. maj 2015

Ustvarjalni navdih /2

Barve?
Colors?

Ste se kdaj vprašali v katerem delu barvnega kroga se gibljete?
Have you ever ask yourself in which part of the color wheel you are "moving"?

Kato polymer barvni krog z dodajanjem bele in črne
Kato polymer color circle by adding white and black


Katere barvne odtenke najpogosteje uporabljate?
Which colors you use most often?

Najpogosteje uporabljate monokromatski, analogni, komplimentarni ali triadni način kombiniranja barv?
Are you most commonly use a monochromatic, analogous, complementary or triadic way of combining colors?

...slika ni moja last, je sposojena iz neta...

Sploh zavestno razmišljate o izboru in kombinaciji barv?
Are you even consciously thinking about the selection and combination of colors?


No jaz nisem. 
Vse kar sem počela je baziralo samo na mojem instinktu...na občutkih všeč/ni mi všeč...in vedno sem se zatekala h barvnim kombinacijam, ki jih poznam...ki so blizu mojemu okusu.
Well, I didn't.
I did everything only with my instincts ... with feelings in princip: like / I don't like ... and I always resorted to the color combinations that I know well... and close to my taste.


Ker se tega zavedam in ker z vajo človek pridobi malo več občutka....sem se odločila da si naredim pripomoček...da si naredim "medizice" in tako dobim pečene primerke barvnih tonov Kato polymer claya.
As I am aware of this and because with exercise we get a little more color sensitivity .... I decided to make a tool... I do a "medusa" project to get baked instances of color tones Kato polymer Clay. 

Izdelava take meduze zahteva nekaj časa, vendar je preprosta... je le razširjena oblika Maggio Color Triangles načina...pri meni so zmešani vsi (na sliki zeleni) Kato polymeri po "Maggio principu".
Creating such a medusa require some time, but it is easy ...it is just expanded form Maggio Color Triangles way ... I'll mixed each color with (on picture is green) all Kato Polymer by "Maggio principle"

Ne domišlam si, da bom spremenila svoj okus...da bodo od sedaj v mojem nakitu zastopane vse barve...se bom pa definitivno z barvami začela ukvarjati iz drugega vidika.
I don't fooling myself that from now on my taste will change ... that from now on my jewelry will have all colors ... but I sure I'll definitely started working with colors from another perspective. 

Moram priznati, da mi je pa tole poigravanje z barvami dalo navdih...en kup novih ustvarjalnih idej
;-) 
However,I have to admit...this playing with colors give me inspiration...I get a bunch of new creative ideas;-)) 

Če se želite v barve še malo bolj poglobiti vam priporočam, da si ogledate blog Magi Maggio: http://maggiemaggio.com/color/ ;-)
I recommend you to look at Magi Maggio blog for further exploration in colors :
...iz ostankov barvnega kroga sem ponovila tudi naučeno iz D. Cormier Matrix delavnice...
...from the remains of the color wheel, I repeat what I learned in D. Cormier Matrix workshop ...


... bases in D.Cormier Matrix technic who are still waiting to be finish ...
petek, 1. maj 2015

Ustvarjalni navdih/ 1

Pa dajmo......dajmo še enkrat poskusit.
Here we go ... let's try again.

...plahtice in oblike iz delavnic D. Cormier / sheets and forms from D. Cormier workshops...


Ja spet je tisti čas v letu, ko me nekak po defoltu prime tista utopična iluzija, da bom v svoje blogersko življenje vnesla neke vrste red, periodično strukturo ki bi postala s časom rutina.
Yes, it is again that time of the year when I get sort by default one utopian illusion that I need to entered in my blogger life some kind of order, a periodic structure that would become routine over time.

Ja sem, poskušala sem že...in očitno še nisem nehala poskušat...ker moja optimistična navdušenost še kar lebdi med mojimi možganskimi krivuljami...še kar upam, da mi pa enkrat res uspe :))))
Yes I did it, I tried before ... and obviously I haven't stopped trying... because my optimistic enthusiasm still hovering between my brain curves ... I still hope that once I'll be successful :))))

...plahtice iz delavnic D. Cormier / sheets from D. Cormier workshops...


Torej ponovno uvajam tematiko meseca, v maju je to : Ustvarjalni navdih
So here it is the theme of the month May : Creative inspiration 

Kje ga dobite?
Where you get creative inspiration ?
Kaj naredite kadar ga ni, kadar se pojavi blokada?
What you do when you don't have it, when you have a blockade?
Kaj za vas ustvarjalna blokada sploh pomeni?
What creative blockade is mean to you?
Se vam dogaja pogosto?
Is blockade happen often for you?

Jaz si znam blokade (z najbolj nemogočimi pravili) ustvarit kar sama :P Ja, bravo jaz :)))
Ne resno...
...po marčevskih delavnicah sem namreč domov prinesla konkretno zalogo uporabnega Fima...in tudi cel kup polykake, saj ostankov nisem po vsaki delanici skrbno shranila :(
Sometimes I can create blockade (with the most impossible rules) for myself : P Yes, bravo me :)))
No seriously ...
... after the March workshops I bring home a lot of useful stock of Fimo ... and a whole bunch of polykake because I didn't carefully stored leftovers after each workshop :(

...plahtice in oblike iz delavnic D. Cormier / sheets and forms from D. Cormier workshops...


Seveda bi lahko vse pospravila v škatlo z starim Fimom in bi bila stvar rešena...ampak ne, zadala sem si nalogo da ne delam z Katom dokler ne porabim te Fimo zaloge.
...in tako je po nekajdnevnih matranjih z tem pocom, v meni nastal odpor...odpor, ki se je razvlekel v blokado...tako čisto tapravo blokado.
Of course I could put all away in a box with old Fimo clay... but no, I have set myself a task to not working with Kato until I don't spend this Fimo stock.
... and so, after several days trying to work with this clay, I created a resistance ... resistance, which is dragged me into the blockade... the real creativity blockade.

Po dveh tednih svaljkanja po kavču in nabiranja prahu na po mizi razstavljem materialu, sem uspela skupaj spacat le tehle prar Stekleničk upanja...dva obeska in broško.
After two weeks of chilling on the couch and accumulation of dust on material exhibited on my work table, I finally managed to do some Bottles of hope ... this two pendants and brooches.


...plahtice in oblike iz delavnic D. Cormier / sheets and forms from D. Cormier workshops...