sobota, 21. junij 2014

The Broken Internet Project

Kot sem obljubila...predstavljam vam cel projekt Dana Cormierja , ki je fantastično zastavljen in na večih nivojih poglobljeno analiziran.

Takole je svoj projekt opisal Dan tukaj: https://www.flickr.com/photos/dancormier/14450972173/


Photo by Dan Cormier

Ker iz prve roke vem koliko dela in energije je za tem projektom, sem se odločila da mu namenim prostor na mojem blogu...ker si to enostavno zasluži.

Dan se je odločil, da bo objavljal vsakega sodelujočega in njegovo broško na Flickerju, kjer se bo sčasoma ustvaril album vseh sodelujočih.

Jaz pa bom vsak dan tukaj dodajala slike v zgornjem mozaiku in vam po vrsti dodajala linke do opisov sodelujočih ustvarjalcev in njihovih brošk.


torek, 3. junij 2014

Zgodba broške, ki to niti ni/ The story of the brooch, which essentially isn't

Vse se je začelo z mailom Dana Cormier-ja. 
It's all started with mail from Dan Cormier.

Ko sem sprejela izziv in izživela prvi del evforičnega šoka, sem prišla do spoznanja da sem zagrizla v precej trd oreh.
When I accepted the challenge and gone thru of first part of euphoric shock, I came to the realization that I bite in a pretty tough nut to crack.

Igra "The Broken Internet Project" je bila zasnovana tako, da sem imela omejen čas, sliko broške za inspiracijo in popolnoma proste roke glede velikosti, oblike, tehnike...
"The Broken Internet Project" was designed by Dan in such a way that I had a limited time, image of brooches for inspiration and completely free hands in terms of size, shape, technique ...

Moja prva težava je bila izbrati tehniko...pa takoj zatem obliko...morala sem se spopasti z samoanalizo...se pretolči, čez vse faze preveč samokritičnega ustvarjalca...si sproti zidati porušene zidove in si flajštrati ponovno odprte rane...se popolnoma prepustiti in se hkrati popolnoma kontrolirati...
My first problem was to choose the right technique ... and then immediately the form ... I had to deal with self-analysis ... I've to squeeze myself through all Phases of self-critical creator ... I've to demolish and rebuild my walls...I've to healing reopen wounds ...I totally let go and at the same time completely controlled myself...

Skratka cela izkušnja mi je dala vetra in mi v naročje potisnila kup novega materiala, kup spoznanj in čustev za obdelavo.
In short...the whole experience gave me the wind and pushed me into the arms a bunch of new material, a bunch of knowledge and emotion processing.

Moje takratno stanje, najbolje prikazuje tale skica...skica, ki je postala del mojega brainstorming-a...polna uporabnih in odvečnih misli...prežeta z vsem kar sem in nisem več...
This sketch shows the best in what condition I was then ... sketch that has become part of my brainstorming ...it's a full of useful and superfluous thoughts ... imbued with everything all the things that I no longer feel that way.

Broška D. Corimerja, ki sem jo dobila za inspiracijo ...


In broška, ki sem jo naredila jaz ...
Cel projekt je bil predstavljen na Malti v soboto, ko sem bila jaz že doma. Zato sem toliko bolj hvaležna, da je Dan razumel mojo nestrpnost in mi je o celem projektu povedel vse, še predno sem zapustila Malto. 
The whole project was presented in Malta on Saturday, when I was already at home. Therefore, I am even more grateful that Dan understood my impatience... he explain and show me photos for the whole project, before I left Malta.

Ko se bo o svojem projektu Dan malo več razpisal, vam predstavim še ostale sodelujoče tudi jaz.
When he'll present his project a little more, I'll introduce you with others great artist involved in this project.

In še pojasnilo, zakaj tak naslov...ker je broška lahko tudi obesek ;-)
And an explanation why I give to this post such a title ... because brooch can also be a pendant ;-)